24/4/15

II CERTAME ESCOLAR DE BLOGS DO IES DE CURTIS


 O ENDL do IES de Curtis convoca o II Certame Escolar de Blogs cos seguintes obxectivos:
 • Valorar a importancia dos blogs como ferramenta didáctica para o desenvolvemento de contidos curriculares e a súa utilidade para a motivación do alumnado.
 • Fomentar o emprego activo das TICs e a creación de espazos que favorezan asociacións positivas para a lingua.
 • Estender o uso da lingua galega na rede.
 • Promover o coñecemento de distintos aspectos da cultura galega, en especial os relacionados co ámbito do lecer.
 • Complementar a formación académica do noso alumnado con contidos que contribúan á súa inserción no mundo laboral.
 • Procurar a formación continua e a colaboración educativa entre pais, nais, profesorado e persoal non docente do IES de Curtis.

BASES
DESTINATARIOS
Calquera membro que pertenza á Comunidade Educativa do IES de Curtis durante o curso académico 2014-2015. 

FORMACIÓN
1. Se houber demanda, realizaranse xornadas de formación fóra do horario lectivo.
2. A asistencia ás xornadas de formación non é obrigada para concursar no certame, pero todas as persoas que asistan deberán necesariamente presentar un blog.

REQUISITOS
1. A lingua empregada na redacción dos blogs será a galega.
2. Os blogs poderán realizarse de maneira individual ou en grupo.

TEMÁTICA
A temática é libre, pero valoraranse positivamente aqueles blogs que dean a coñecer aspectos da cultura galega e desenvolvan contidos relacionados co ámbito do lecer e as preocupacións da xente nova: música, literatura, arte, ciencia, patrimonio, audiovisual, medioambiente, voluntariado, asociacionismo cultural, novas tecnoloxías, graffiti, banda deseñada, deportes, motor, videoxogos...

INSCRICIÓN NO CONCURSO
Realizarase durante o mes de abril nun espazo que, con tal fin, se habilitará no blog Son de noso. O autor ou autora deberá cubrir un formulario no que indique o seu nome e apelidos, o curso ou estamento ao que pertence no seo da Comunidade Educativa e a URL (enlace) do seu blog.
Os traballos faranse públicos o 17 de maio, Día das Letras Galegas e da Internet, en Son de noso (http://sondenoso.blogspot.com.es/). Ata ese momento os autores e autoras deberán alimentar o seu blog que terá que conter un mínimo de oito entradas. 

PREMIO
Concederase un único premio consistente nun Tablet para o mellor blog presentado polo alumnado. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Teranse en conta os seguintes criterios:
 • Calidade lingüística
 • Interese dos contidos
 • Deseño e orixinalidade
 • Inclusión de contidos propios
 • Actualización e número de entradas
 • Recursos e enlaces de interese relacionados co tema elixido
 • Aproveitamento das posibilidades que ofrece o blog: inserción de textos orixinais, vídeos, imaxes, audio...
 • Participación e comunicación coa comunidade virtual (seguidores, difusión nas redes sociais, comentarios, visitas...)
Descualificaranse os blogs que conteñan insultos, contidos discriminatorios e /ou linguaxe non adecuada.
Penalizaranse, así mesmo, as malas prácticas; entre elas, a non inclusión das fontes das que se extraen imaxes e información. 

 XURADO
Estará formado por membros do ENDL, profesorado de Informática do centro e un blogueiro/a de recoñecido prestixio.
A súa valoración suporá un 60% da puntuación total. O 40% restante será outorgado pola comunidade virtual que votará os blogs presentados dende o 17 de maio ata o 31 do mesmo mes.
O fallo farase público na primeira semana de xuño e o premio será entregado polo blogueiro/a convidado.


Motortec 2015

Visita dos Departamentos de Automoción e Administrativo do IES de Curtis á Feira Motortec, celebrada no recinto ferial de Ifema en Madrid, o 13 de marzo de 2015.


BATUCADA FUSQUENLLA - Semana Cultural 2015

Actuación da Batucada Fusquenlla de Curtis na XXII Semana Cultural do IES de Curtis

23/4/15

Día do Libro - 23 de abril


A VOLTAS COA PUBLICIDADE…

Concurso organizado polo Equipo de Biblioteca do IES de Curtis para facer dos nosos alumnos lectores críticos de mensaxes publicitarias
(Do 23 ao 30 de abril de 2015)
Sabíades que no mundo da publicidade non hai nada que se manexe por casualidade? Todo está pensado e elixido con moito tino por unha cadea de profesionais que saben ben cal é o obxectivo do seu traballo: convencer aos potenciais compradores para que elixan un produto… e non outro.

Para iso, os publicistas contan con moitos recursos. Un deles é o nome que se elixe para unha marca ou produto: en moitas ocasións as denominacións son moi suxerentes e conteñen unha connotación que invita a comprar aquelo que se está anunciando.

Para iso, os publicistas contan con moitos recursos. Un deles é o nome que se elixe para unha marca ou produto: en moitas ocasións as denominacións son moi suxerentes e conteñen unha connotación que invita a comprar aquelo que se está anunciando.

No mercado actual hai moitos nomes comerciais que proceden, intencionadamente, de linguas diferentes ao castelán: do galego, do latín, do grego, do francés, do inglés… En ocasións abonda co prestixio que se lle supón á lingua da que vén a palabra (Nissan Micra, Le beau Male (de J. Paul Goltier), O rei Centolo, as gafas Ray-Ban…), pero en moitos casos o significado do termo na lingua orixinaria aporta características engadidas que animan aínda máis ao comprador a facerse con ese produto e non con outro. Así, por exemplo, a marca Sanex, fórmase sobre o verbo latino sanare e sobre o adxectivo da mesma lingua sanus,-a, -um, que reforzan a idea de vida saudable.

Invitámosvos a facer connosco un percorrido polo mundo comercial. Veredes canta información pode haber detrás de nomes ben coñecidos por nós.

17/4/15

El motor de la Historia

Visita dos Departamentos de Automoción e Administrativo á exposición "El motor de la Historia", organizada pola Fundación Jorge Jove en Expocoruña, o día 9 de abril de 2015.


 
Neste blog utilizamos as imaxes con fins educativos. Se algunha delas estivese suxeita a dereitos de autor, pregamos vos poñades en contacto connosco para retirala de inmediato.Deseño logo: shouvas